Starožitný nábytok , reštaurovanie a repliky

Ukážky reštaurátorskej práce na starožitnom nábytku

Informácie o albume